Volume 30, November 2022

Table of Contents

DOI: https://doi.org/10.47494/mesb.2022.30

Published: Nov 2, 2022

Ibragimova X. I., Tursunova A. A., Baranova M. P.
Z. F. Mahkamova, L. A. Xujanova, Norboev Sh. B., Zayniev Sh. Sh.
Taylakova Dilnoza Norbekovna
Gulnora Zakirova
Nosirov Dilmurodjon Tursinovich
Yusupova Malika Botiralievna
Umarova Odinakhon Numanovna
Abdilalimov Akmaljon Obidjanovich
Imodinov Khamidillo Soyibjonovich
Shomurodova Gulchekhra Khurshidovna, Yusupalikhodjaeva Saodat Khamidullaevna, Ishniyazova Gulruh Baxtiyor qizi
Abdurakhmonov O. R., Sadullayev Azizbek Nasillo o‘g‘li
Eskaraeva Saule Amangeldievna
Shakirov Bakhtiyar Makhmudovich, Ermatov Kobuljon Muminovich, Shakirov Bobur Mirzo Baxtiyar o’g’li
Atabayev Kamil
Bekkulov B. R, Yusubov F. V
Boboev Nodirbek Kurvonalievich, Rayimjonov Omadjon
B. Ibragimdjanov, B. Iminov, Qayumov U
Ruziev Abdulvakhab Abdulkhaevich
Urishev Utkir Gulyamovich, G’anijonov Muxammad Aziz G’ayratjon o’g’li, Jumaboyev Sarvarbek Sa’dulla o’g’li
Xojimatov Azizbek Asomiddinovich
Yusupova Ranokhon Kasimdjanovna, Qorachayeva Oltinoy
Yuldashev Rustam Elmurodovich
Shoirakhan Toshkhujaeva Ganievna
Pirniyazova G. J.
Bekmurzaev Abdikarim
Jaksilikova Albina Saginbaevna
Dr. Paul Marius Eyinga
Tashmatov Sh. U.
Nitin Gupta, S. M. Nafees, Seema Agarwal
Alhamza Yassin Flaih Maeni, Faridahanim Binti Ahmad
Khaitov Okhunjon Nomoz ugli