Volume 5, October 2020

Table of Contents

DOI: https://doi.org/10.47494/mesb.2020.5

Published: Oct 2, 2020

Jabborova Dilafruz Sharofovna, Turaqulova Dilafruz Qahhorovna
Soyibnazar Khojaniyozovich Davlatov, Uktam Nosirov
I.Sh. Jabbarov, T.R. Madjidova
John Mark
Safarov B.Sh
Otakulov Salim, Rahimov Boykxuroz Shermuhamedovich, Haydarov Tulkinjon Turgunbayevich
Smartson. P. NYONI, Thabani NYONI
F. R. Kamalova
Smartson. P. NYONI, Thabani NYONI
Isokov Yusuf Khoriddinovich, Kurbonov Azizjon Rustamovich, Pulatova Zulkhumor Jaloliddin kizi, Yusupov Farkhod Makhkamovich, Sultonov Sadulla Bahriddinovich, Yodgorov Normahmat
Yusupova Barchina Gakhramanova
Islambekova Nigora Murtozaevna, Khaydarov Sanat Sunnatovich
Ogunode Niyi Jacob , Adah Samuel , Wama Pajo, Audu Elizabeth
Tashmukhamedova Gulnora Khudayberdievna, Bazarbayev Batyr Zholdasovich, Azamat-Akhunova Nozima