Inteligencja Biznesowa (BI) i Sztuczna Inteligencja (AI) Jako Silne Narzędzia Dla Nowoczesnego Biznesu


  • (1)  Zuzanna Korytnicka            1Studentka, ORCID: 0009-0001-9367-6960, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  
            Poland

    (*) Corresponding Author

Keywords:

Inteligencja biznesowa, BI, sztuczna inteligencja, AI, nowoczesny biznes., inteligencja biznesowa, BI, sztuczna inteligencja, nowoczesny biznes

Abstract

Purpose – Celem artykułu jest zbadanie synergicznych korzyści płynących z integracji Business Intelligence (BI) i sztucznej inteligencji (AI) w środowisku biznesowym. Artykuł ma na celu podkreślenie, jak te zaawansowane technologie mogą przyczynić się do lepszej analizy danych i efektywniejszych decyzji biznesowych.

Design/methodology/approach – W artykule przyjęto podejście teoretyczne do analizy, jak integracja BI i AI może wzajemnie się wzmacniać, tworząc potężne narzędzia wspomagające zarządzanie firmą. Artykuł koncentruje się na teoretycznym zbadaniu możliwości i korzyści wynikających z połączenia tych technologii.

Findings – Artykuł ujawnia, że integracja BI i AI prowadzi do tworzenia bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych, które umożliwiają dokładniejsze i szybsze procesy decyzyjne w biznesie. Wskazuje na znaczące wzajemne wzmocnienie obu technologii, co przyczynia się do wzrostu efektywności operacyjnej firm.

Research limitations/implications – Głównym ograniczeniem jest brak szczegółowego wglądu w praktyczne aspekty implementacji integracji BI i AI.

Practical implications – Artykuł podkreśla potencjalne korzyści dla praktyków biznesowych, wskazując na to, jak integracja BI i AI może przyczynić się do lepszej analizy danych i skuteczniejszego zarządzania. Oferuje perspektywy na to, jak firmy mogą wykorzystać te technologie do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Originality/value – Oryginalność artykułu polega na integracji koncepcji BI i AI, aby zrozumieć, jakie perspektywy oferują one współczesnemu biznesowi w dynamicznym środowisku rynkowym. Artykuł wnosi wartość przez syntezę teoretyczną tych dwóch istotnych dziedzin, podkreślając ich wzajemne wzmacnianie się w kontekście biznesowym.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad, S., Miskon, S., Alabdan, R., & Tlili, I. (2020). Towards sustainable textile and apparel industry: Exploring the role of business intelligence systems in the era of industry 4.0. Sustainability, 12(7), 2632.

Bharadiya, J. P. (2023). A comparative study of business intelligence and artificial intelligence with big data analytics. American Journal of Artificial Intelligence, 7(1), 24.

Çelebi, H. İ. (2021). Artificial intelligence applications in management information systems: a comprehensive systematic review with business analytics perspective. Artificial Intelligence Theory and Applications, 1(1), 25-56.

Di Vaio, A., Palladino, R., Hassan, R., & Escobar, O. (2020). Artificial intelligence and business models in the sustainable development goals perspective: A systematic literature review. Journal of Business Research, 121, 283-314.

Di Vaio, A., Palladino, R., Hassan, R., & Escobar, O. (2020). Artificial intelligence and business models in the sustainable development goals perspective: A systematic literature review. Journal of Business Research, 121, 283-314.

Phillips-Wren, G., Daly, M., & Burstein, F. (2021). Reconciling business intelligence, analytics and decision support systems: More data, deeper insight. Decision Support Systems, 146, 113560.

Phillips-Wren, G., Daly, M., & Burstein, F. (2021). Reconciling business intelligence, analytics and decision support systems: More data, deeper insight. Decision Support Systems, 146, 113560.

Zohuri, B., & Moghaddam, M. (2020). From business intelligence to artificial intelligence. Journal of Material Sciences & Manufacturing Research. SRC/JMSMR/102 Page, 3.

Published

2024-01-13

How to Cite

Zuzanna Korytnicka. (2024). Inteligencja Biznesowa (BI) i Sztuczna Inteligencja (AI) Jako Silne Narzędzia Dla Nowoczesnego Biznesu. Middle European Scientific Bulletin, 44(1), 35-37. Retrieved from https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/2047

Issue

Section

Science